Zapytanie ofertowe na Budowę dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmujących dwa budynki mieszkalne Domu Dziecka oraz budynek administracyjno-biurowo wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 179/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3

Wydział
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości
Typ zamówienia
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia
Zamówienia poniżej progów unijnych
Termin złożenia oferty
Ostatnia aktualizacja
22/11/2022
Dodanie dokumentu
Marek Szymański