Zarząd Powiatu

Skład Zarządu - kadencja 2018-2023

Przewodniczący Zarządu - Malec Józef

Członek Zarządu - Piwińska Joanna

Członek Zarządu - Kronenberg Krzysztof

Członek Zarządu - Stępień Marcin

Członek Zarządu - Wilkowski Bogdan