Upoważnienia i Pełnomocnictwa Zarządu Powiatu- VII kadencji