Dostępność

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim:

Beata Kubas - Kierownik Kancelarii Głównej i Archiwum

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora ds. dostępności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,
  • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, o których mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski,

telefon: 91 38 23 120, e-mail: bkubas@powiatkamienski.pl