Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków: Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) położonych w granicy dz. nr 246 w mieście Golczewo, gm. Golczewo, pow. Kamień Pomorski