Konsultacje społeczne projektu

Starosta Kamieński Zarządzeniem Nr Or.120.149.2023.MSch z dnia 19 października br. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2023-2030.


Konsultacje będą trwały w okresie od dnia 20 października 2023 roku do dnia 03 listopada 2023 roku.


Formularz zgłaszania opinii oraz szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w załącznikach.