Prowadzenie kursów zawodowych - Znak sprawy: 12/1/ RPZP.08.06.00-32-K036/19

Wydział
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia
Zamówienia poniżej progów unijnych
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert
Pytania i odpowiedzi
Ostatnia aktualizacja
29/07/2021
Dodanie dokumentu
Marek Szymański