XXX Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 czerwca 2022 roku.