Przetargi Skarbu Państwa

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działka nr 93, obr. miasto 2 Dziwnów, gm. Dziwnów

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz.331/2, obr. Ciesław, gm. Świerzno

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat dotyczący części działki nr 539/1 obr. Łukęcin - 2, gm. Dziwnów 1800 m2

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat dotyczący części działki nr 61/23 obr. 4 Wolin - 11 m2

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat dotyczący części działki nr 116/17 obr. Połchowo, gm. Kamień Pomorski -11 m2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa nr 23/2 obręb Troszyn gmina Wolin

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat dotyczący części działki nr 182/3 obr. Dziwnówek, gm. Dziwnów

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dotyczący części działki nr 120/3 obr. Gogolice, gm. Wolin

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dotyczący części działki nr 40/4 obr. Sułomino, gm. Wolin

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej wo użyczenia na okres 3 lat ( część działki nr 23 obr. Unin) wraz z komunikatem.