Modernizacja wyłazu dachowego, klapy oddymiającej i pomieszczenia w Wydziale BOŚ w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

Wydział
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości
Typ zamówienia
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia
Zamówienia poniżej progów unijnych
Termin złożenia oferty
Ostatnia aktualizacja
02/07/2024
Data opublikowania
02/07/2024
Autor
Sylwia Kaute
Dodanie dokumentu
Milena Schramm