Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa nr 112 obr. Płocin, gmina Wolin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie gruntów przyległych

Wydział
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa
Typ zamówienia
Wartość zamówienia
Zamówienia poniżej 130 000 złotych
Termin złożenia oferty
Ostatnia aktualizacja
01/07/2024
Data opublikowania
24/06/2024
Dodanie dokumentu
Marek Szymański