Skanowanie operatów prawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kontynuacja zadania

Wydział
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości
Typ zamówienia
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia
Zamówienia poniżej progów unijnych
Termin złożenia oferty
Ostatnia aktualizacja
15/01/2024
Data opublikowania
18/05/2023
Dodanie dokumentu
Marek Szymański