Historia zmian dla Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ograniczonym działka 140/4, obr. Chomino gm. Świerzno w udziale Skarbu Państwa w 1/3

Wersja Operacje
16/03/2023 - 15:20 przez Milena Schramm

Bieżąca wersja
09/03/2023 - 15:22 przez Milena Schramm

09/03/2023 - 15:21 przez Milena Schramm