Historia zmian dla Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działka 81/2, obr. Duniewo gm. Świerzno.

Wersja Operacje
16/03/2023 - 15:21 przez Milena Schramm

Bieżąca wersja
09/03/2023 - 15:19 przez Milena Schramm