Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - działka nr 126/4 i 127/18 o powierzchni 0,1589 ha w obr. 3 miasto Wolin, gmina Wolin.

Wydział
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa
Typ zamówienia
Załączniki do oferty
Ostatnia aktualizacja
25/01/2023
Autor
Jerzy Gawęcki
Dodanie dokumentu
Milena Schramm
The website encountered an unexpected error. Please try again later.