Zapytanie ofertowe dotyczące: Świadczenie usługi związanej z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, którą Zleceniodawca sprawuje na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Świadczenie usługi związanej z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, którą Zleceniodawca sprawuje na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 672)
Ostatnia aktualizacja
13/01/2023
Dodanie dokumentu
Milena Schramm