Historia zmian dla Wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty przekształceniowej ustalonej na dzień 1 stycznia 2019 roku z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności, położonego w obrębie Recław, gmina Wolin

Wersja Operacje
05/08/2022 - 14:42 przez Milena Schramm

Bieżąca wersja
29/07/2022 - 13:35 przez Milena Schramm