Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dotyczący części działki nr 40/4 obr. Sułomino, gm. Wolin

Wydział
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa
Właściciel nieruchomości
Załączniki do oferty
Ostatnia aktualizacja
15/07/2021
Autor
Agnieszka Dziurbas - Ciemniewska
Dodanie dokumentu
Katarzyna Moska