Uchwała NR CCXXXVI.571.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2

Załącznik Rozmiar pliku
Uchwała 1.19 MB
Ostatnia aktualizacja
16/12/2021
Dodanie dokumentu
Milena Schramm