Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GN-2.7570.135.2020.ER z dnia 16 lutego 2021 r.