Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 02 sierpnia 2023 r., znak: SZ.ZUZ.1.4217.38.2.2023.MS w sprawie urządzenia wodnego na działce nr 283 obręb Wiejkowo, gm. Wolin