Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021r., znak: GN-2.7570.394.2020.MKu.

Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021r., znak: GN-2.7570.394.2020.MKu w sprawie wydania decyzji dot. odwołania od decyzji Starosty Kamieńskiego z dnia 3 września 2020r., znak: Gm.683.6.2019.OK w przedmiocie ustanowienia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 743/2 z obr. 6 miasta Golczewo- na okres 14 dni.

Ostatnia aktualizacja
19/05/2021
Dodanie dokumentu
Milena Schramm