Historia zmian dla Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za działkę 34/12 obr. 4 miasto Wolin gm. Wolin.

Wersja Operacje
06/03/2023 - 10:18 przez Milena Schramm

Bieżąca wersja
06/03/2023 - 10:16 przez Milena Schramm