Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przedłużenia terminu załatwiania sprawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Wolin, oznaczoną jako działka nr 34/12.....

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przedłużenia terminu załatwiania sprawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Wolin, oznaczoną jako działka nr 34/12, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa (decyzja AP-4.7820.235-31.2021.JR z dnia 23.12.2021 r.)

Ostatnia aktualizacja
31/01/2023
Data opublikowania
31/01/2023
Dodanie dokumentu
Milena Schramm