Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.10.2022 r., znak: GN-2.7570.89.2022.BW w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przyjętą na własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działki nr 34/24 i 33/28 obręb 4 miasta Wolin, gm. Wolin