Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych oraz o przedłużeniu terminu sprawy, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie 4 miasta Wolin

Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych oraz o przedłużeniu terminu sprawy, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie 4 miasta Wolin oznaczone nr 34/24, 33/28, które z mocy prawa  zostały przejęta na własność Skarbu Państwa, w związku z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:" Budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście . Odcinek 2. Dargobądź (z węzłem)- Troszyn "

Załącznik Rozmiar pliku
20220928145144746.pdf 1.18 MB
Ostatnia aktualizacja
28/09/2022
Dodanie dokumentu
Milena Schramm