Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2022 r., znak: GN-2.7570.86.2022.BW i GN-2.7570.89.2022.BW w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. odszkodowania za nieruchomość przyjętą na własność Skarbu Państwa

Ostatnia aktualizacja
10/08/2022
Dodanie dokumentu
Marek Szymański