Historia zmian dla Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GN-2.7570.82.2022.BW z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadającą nieuregulowany stan prawny, położoną w obrębie 0002 miasta Wolin, oznaczoną jako działka nr 8

Wersja Operacje
20/06/2022 - 14:30 przez Milena Schramm

Bieżąca wersja