Historia zmian dla Zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 305/3, obr. 5 Golczewo, gm. Golczewo

Wersja Operacje
18/05/2022 - 08:39 przez Milena Schramm

Bieżąca wersja