Historia zmian dla Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o nieuregulowanym stanie prawnym działki 111, obr. Kretlewo w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu udostępnienia nieruchomości.

Wersja Operacje
12/05/2022 - 15:19 przez Milena Schramm

Bieżąca wersja