Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie z dnia 18.10.2022 r.