Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, iż został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 24 lipca 2023 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie”, z dodatkowym dopiskiem: "Nie otwierać przed 24 lipca 2023 roku".

Ostatnia aktualizacja
25/08/2023
Data opublikowania
10/07/2023
Dodanie dokumentu
Marek Szymański