Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, iż został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26 maja 2023 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach”, z dodatkowym dopiskiem: "Nie otwierać przed 26 maja 2023 roku".

Ostatnia aktualizacja
22/06/2023
Data opublikowania
09/05/2023
Dodanie dokumentu
Marek Szymański