Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, iż został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14 lutego 2023 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim”, z dodatkowym dopiskiem: "Nie otwierać przed 14 luty 2023 roku".

Ostatnia aktualizacja
10/03/2023
Data opublikowania
30/01/2023
Dodanie dokumentu
Marek Szymański