Historia zmian dla Uchwała Nr XXIX.92.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Kamieńskiego na 2021 r.

Wersja Operacje
27/04/2021 - 17:37 przez admin

Bieżąca wersja