Historia zmian dla Oświadczenia majątkowe - 2022 rok

Wersja Operacje
10/11/2022 - 09:02 przez Marek Szymański

Aneta Pintal - Oświadczenie Końcowe

Bieżąca wersja
22/04/2022 - 10:58 przez Milena Schramm

23/03/2022 - 10:24 przez Milena Schramm

23/03/2022 - 10:24 przez Milena Schramm