Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Zapytanie ofertowe- wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 22/4 obręb Laska, gmina Wolin

Zamówienia poniżej progów unijnych

Zapytanie ofertowe - wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 840/12 obręb Międzywodzie, gmina Dziwnów - podział na 3 działki

Usługi Zamówienia poniżej progów unijnych

Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego ustanowienia służebności gruntowej w działce Skarbu Państwa - działka nr 215 obręb Świerzno, gmina Świerzno

Usługi Zamówienia poniżej progów unijnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 97 o pow. 0,10 ha i działka nr 99 o pow. 0,06 ha położone w obrębie Szumiąca, gmina Kamień Pomorski

Usługi Zamówienia poniżej progów unijnych

Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego ustanowienie służebności gruntowej w działce Skarbu Państwa nr 215 obręb Świerzno, gmina Świerzno

Usługi Zamówienia poniżej progów unijnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa- działka nr 840/12 o pow. 0,4537 ha obręb Międzywodzie , gmina Dziwnów - podział na 3 części

Usługi Zamówienia poniżej progów unijnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży ; działka nr 97 o pow. 0,10 ha obręb Szumiąca gm. Kamień Pomorski i działka nr 99 o pow. 0,06 ha obręb Szumiąca, gmina Kamień Pomorski

Usługi Zamówienia poniżej progów unijnych

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie miejscowości Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego”

Roboty budowlane Zamówienia poniżej progów unijnych

Dostawa sprzętu dydaktycznego – sprzęt gastronomiczny, hotelarski, chemiczny, komputerowy oraz do doradztwa zawodowego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim (3)

Dostawy Zamówienia poniżej progów unijnych

Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 26/6 obr. Stawno, gm. Kamień Pomorski.

Zamówienia poniżej progów unijnych