Historia zmian dla Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów

Wersja Operacje
26/04/2021 - 14:03 przez admin

Bieżąca wersja