Zapytania ofertowe

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa dla działek: 162/1,161/1 i 163, położonych w obr. 21 Międzyzdroje.

Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zamiany - działki nr 162/2 i 161/2 obręb Międzyzdroje 21

Dostawa szaf ubraniowych do sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa - podział na 2 działki - działka nr 87 obrębu Ostromice , gmina Wolin

Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 76 obręb 20 Międzyzdroje gm. Międzyzdroje

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących działki nr 82/3 i 82/4, obręb 0020 miasta Międzyzdroje

Usługi

Dostawa sprzętu sportowego do sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Kompleksowe czyszczenie oraz konserwacja boiska orlik mieszczącego się przy Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe na usługę nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi powiatowej nr 1025Z w miejscowości Chomino

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Wznowienie znaków granicznych działek Skarbu Państwa - nr 188 obręb Kodrąb - 3 pkt. graniczne i nr 349 obręb Skoszewo - 6 pkt. granicznych