Historia zmian dla Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.27.2021.LF z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Kamieniu Pomorskim za rok 2020.

Wersja Operacje
27/04/2021 - 12:31 przez admin

Bieżąca wersja