Wydział
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Typ zamówienia
Świadczenie usługi związanej z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, którą Zleceniodawca sprawuje na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 672)
Wynik postępowania
Załączniki do oferty
Ostatnia aktualizacja
25/01/2023
Data opublikowania
13/01/2023
Dodanie dokumentu
Milena Schramm
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/zamowienia/2425-zapytanie-ofertowe-dotyczace-swiadczenie-uslugi-zwiazanej-z-nadzorem-nad-gospodarka The website encountered an unexpected error. Please try again later.