Wydział
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wartość zamówienia
Zamówienia poniżej progów unijnych
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert
Wynik postępowania
Pytania i odpowiedzi
Załączniki do oferty
Informacje z otwarcia ofert
Ostatnia aktualizacja
23/08/2022
Data opublikowania
03/08/2022
Autor
Magdalena Niemczycka
Dodanie dokumentu
Milena Schramm
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/zamowienia/1976-zakup-energii-elektrycznej-dla-punktow-poboru-powiatu-kamienskiego-i-jego-jednostek