Wydział
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości
Typ zamówienia
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia
Zamówienia poniżej progów unijnych
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert
Wynik postępowania
Załączniki do oferty
Załącznik Rozmiar pliku
ogłoszenie o zamówieniu - Wolin - Unin.pdf 131.86 KB
SWZ - Wolin-Unin.pdf 26.75 MB
Zał. nr 4 do SWZ - ośw. o grupie kapitałowej - Wolin-Unin.docx 12.59 KB
Załącznik 1 do SWZ - formularz ofertowy - Wolin-Unin.docx 20.83 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy - zaprojektuj i wybuduj - ścieżka Wolin-Unin.pdf 1.08 MB
Załącznik nr 3 do SWZ - oś. o spełnianiu warunków - Wolin-Unin.docx 15.77 KB
Załącznik nr 3a do SWZ - ośw. o wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Wolin - Unin.docx 13.86 KB
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób - Wolin-Unin.docx 13.35 KB
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót - Wolin-Unin.docx 13.58 KB
Załącznik nr 7 do SWZ - ośw. konsorcjum - Wolin-Unin.docx 12.62 KB
Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf 907.47 KB
Załącznik nr 8.1 - Orientacja.pdf 264.68 KB
Załącznik nr 8.2.1 - zakres rys 1.1.pdf 2.59 MB
Załącznik nr 8.2.2 - zakres rys 1.2.pdf 1.35 MB
Załącznik nr 8.2.3 - zakres rys 1.3.pdf 1.74 MB
Załącznik nr 8.2.4 - zakres rys 1.4.pdf 1.81 MB
Załącznik nr 8.2.5 - zakres rys 1.5.pdf 2.25 MB
Załącznik nr 8.2.6 - zakres rys 1.6.pdf 3.92 MB
Załącznik nr 8.3 - Sprawozdanie z badań geotechnicznych.pdf 9.22 MB
Załącznik nr 8.4 - Planowane koszty - ryczałt.pdf 1.22 MB
Załącznik nr 8.5 - WWIORB.pdf 4.77 MB
Załącznik nr 9 - Promesa wstępna BGK.pdf 562.84 KB
Wyjaśnienia 1 z 27 04 2022 - Wolin-Unin.pdf 870.51 KB
Wyjaśnienia 2 z 28 04 2022 - Wolin-Unin.pdf 533.05 KB
inf. o zabezpieczonek kwocie na realizację zamówienia 356.16 KB
Informacje z otwarcia ofert
Załącznik Rozmiar pliku
informacja z otwarcia ofert 577.8 KB
Ostatnia aktualizacja
10/05/2022
Data opublikowania
21/04/2022
Dodanie dokumentu
Marek Szymański
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/zamowienia/1726-budowa-ciagu-pieszo-rowerowego-wzdluz-drogi-powiatowej-nr-1006z-na-odcinku-wolin