Rok 2020

Domyślna grafika

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Kamieńskiego, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150  osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r., do godz. 15.30

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Debata nad raportem odbędzie w dniu 29 czerwca 2021 r. podczas sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

Ostatnia aktualizacja
14/06/2021
Data opublikowania
14/06/2021
Dodanie dokumentu
Marek Szymański
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/strona/menu-przedmiotowe-raport-o-stanie-powiatu-kamienskiego/903-rok-2020