Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Domyślna grafika
Ostatnia aktualizacja
07/06/2022
Data opublikowania
07/06/2022
Dodanie dokumentu
Milena Schramm
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/strona/menu-przedmiotowe-oswiadczenia-majatkowe-oswiadczenia-majatkowe-2022-rok/1843-oswiadczenia