Dostępność

Domyślna grafika

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim:

Beata Kubas - Kierownik Kancelarii Głównej i Archiwum

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Dane kontaktowe:

adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski,

telefon: 91 38 23 120, e-mail: bkubas@powiatkamienski.pl

Ostatnia aktualizacja
04/03/2022
Data opublikowania
26/02/2021
Dodanie dokumentu
admin
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/strona/531-dostepnosc