Uchwała NR CCXXXVI.571.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2

Kategoria

Ostatnia aktualizacja
16/12/2021
Data opublikowania
16/12/2021
Dodanie dokumentu
Milena Schramm

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/aktualnosc/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-szczecinie/1421-uchwala-nr-ccxxxvi5712021