Uchwała NR CCXXXVI.570.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok.

Kategoria

Ostatnia aktualizacja
16/12/2021
Data opublikowania
16/12/2021
Dodanie dokumentu
Milena Schramm

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/aktualnosc/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-szczecinie/1420-uchwala-nr-ccxxxvi5702021