Zgłoszenie znak Boś.6743.3.054.2021 z dnia 23.07.2021 r.

Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Data doręczenia zgłoszenia Znak sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres i opis projektowanego obiektu Uwagi Sposób
rozstrzygnięcia
(informacja o wniesieniu sprzeciwu/ informacja o braku wniesienia sprzeciwu)
23.07.2021 r. Boś.6743.3.054.2021 Zygmunt Jastrzębski

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 293 obręb Wrzosowo gmina Kamień Pomorski

  Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 13.08.2021 r,

art. 29 ust. 1 pkt 1-3
budowa:
pkt 1. - wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
pkt 2 -  sieci : elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie większe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
pkt 3 - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
przebudowa:
a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
art. 29 ust 3 pkt 3 lit. d
instalowanie:
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Ostatnia aktualizacja
19/08/2021
Dodanie dokumentu
Monika Kiersztyn