Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr 166/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 listopada 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-04 10:18:35
- dokument usunięty Milena Schramm 2018-12-03 13:16:10
- dokument usunięty Milena Schramm 2018-12-03 13:15:15
Zawiadomienie Starosty Kamieńskiego z dnia 3 grudnia 2018r., znak: Gm.6821.6.2018.ADC o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 15 o pow. 0,4860 ha, 0025 Wicko, gmina Międzyzdroje, powiat kamieński. Milena Schramm 2018-12-03 09:11:49
Protokół Nr 165/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 listopada 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:07:44
Protokół Nr 163/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:06:54
Protokół Nr 164/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:06:42
Protokół Nr 164/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:06:16
Protokół Nr 163/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:05:15
Pełnomocnictwo Nr 101/2018 zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 listopada 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:03:55
Pełnomocnictwo Nr 100/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:02:44
Postanowienie Nr 27/34/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:01:19
Upoważnienia i Pełnomocnictwa Zarządu Powiatu- VI kadencji Milena Schramm 2018-12-03 08:57:18
Postanowienia Zarządu VI kadencji Milena Schramm 2018-12-03 08:57:02
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu VI kadencji Milena Schramm 2018-12-03 08:56:37
Rejestr wniosków i interpelacji radnych VI kadencji Milena Schramm 2018-12-03 08:56:02
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2018. Milena Schramm 2018-12-03 08:54:26
Uchwała Nr 166/661/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Jarosowi reprezentującemu firmę InvestPol Nadzór i Projektowanie Jarosław Jaros. Milena Schramm 2018-12-03 08:54:00
Uchwała Nr 166/660/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-12-03 08:52:49
Uchwała Nr 165/659/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-12-03 08:51:36
Uchwała Nr 165/658/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Leśna w Łukęcinie (dz. nr 516/7; 515/14- wg. numeracji przed podziałem)?. Milena Schramm 2018-12-03 08:50:10
Uchwała Nr 165/658/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Leśna w Łukęcinie (dz. nr 516/7; 515/14- wg. numeracji przed podziałem)?. Milena Schramm 2018-12-03 08:49:29
Uchwała Nr 165/657/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ?Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kamieńskiego w 2019 roku?. Milena Schramm 2018-12-03 08:44:55
Uchwała Nr 164/656/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych. Milena Schramm 2018-12-03 08:38:42
Uchwała Nr 163/655/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Milena Schramm 2018-12-03 08:34:55
Uchwałą Nr 163/654/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-12-03 08:33:28
Uchwała Nr 163/653/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, najem oraz dzierżawę rzeczy ruchomych będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-12-03 08:32:21
Uchwała Nr 163/652/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, najem oraz dzierżawę rzeczy ruchomych będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-12-03 08:31:12
Uchwała Nr 163/651/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia likwidacji rzeczy ruchomych będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-12-03 08:30:01
Uchwała Nr 163/650/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamieniu Pomorskim lokalu użytkowego położonego w Kamieniu Pomorskim, gmina Kamień Pomorski oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. Milena Schramm 2018-12-03 08:28:46
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.123.2018.AM z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-11-28 14:07:31
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.122.2018.ADC z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-11-28 14:06:03
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.121.2018.KG z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.37.2018.KG z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania dopłaty do dokształcania nauczycieli powiatowych samorządowych jednostek oświatowych. Milena Schramm 2018-11-28 14:04:42
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.120.2018.AM z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-11-28 14:00:25
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.119.2018.AM z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu kamieńskiego. Milena Schramm 2018-11-28 13:58:33
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.118.2018.PK z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o. ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art.138g ust. 1 w związku z realizacją projektu"Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Milena Schramm 2018-11-28 13:56:20
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.17.2018.OK z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zasobów nieruchomości Skarbu Państwa oraz oszacowania wartości kontrolowanych przez Starostę zasobów majątkowych. Milena Schramm 2018-11-28 13:51:56
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.116.2018.ADC z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-11-28 13:49:50
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.115.2018.ADC z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Milena Schramm 2018-11-28 13:48:48
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.114.2018.ADC z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-11-28 13:47:29